Delebäck

Om föreningen


Delebäcks fritidområdesförening är en förening bestående av 22 tomter med gemensamma grönområden.

17 av tomterna är bebyggda.

Området ligger vid sjön Skagerns västra strand i norra Västergötland inom Gullspångs kommun.

Sjön Skagern delas mellan Värmland, Närke och Västergötland.


Skapare och grundare av området är Tore och Ingegerd Lööf.

Tore och Ingegerd är dessutom grundare av det mera kända företaget Partex i Gullspång.


Området skapades under 1960-talet. Man kan säga att det i princip var färdigutvecklat 1976

då Delebäcks fritidsområdesförening bildades och drivs nu som en samfällighet.


Inom området finns badplats, båthamn samt ovan nämnda grönområden.

Detta köptes loss av föreningen 1988 och ägs idag av medlemmarna i samfälligheten.


För den som är intresserad av Delebäcks historia rekommenderas boken

By och bygd i förvandling med underrubriken En västgötabys tusenåriga historia

av delebäcksbördige Bertil I W Kjelldorff.